Utställning Tecknings- tävlingen Den tänkande handen

Vårutställningen Den tänkande handen är en årligen återkommande stipendietävling för unga tecknare. De nominerade 2021 och deras verk presenteras här i ett digitalt galleri perioden 22 april till 22 juni 2021.

Kära konstvänner,

Välkommen till den digitala utställningen ”Den tänkande handen”.

Under året som gått har det visat sig, att konsten och kulturen finner nya vägar till sin publik, till exempel genom nya tekniska lösningar. Det är en positiv utveckling, som rymmer många möjligheter:

Dels blir det möjligt för fler att ta del av olika evenemang, oavsett var man befinner sig. Och dels kan goda kulturupplevelser ge oss kraft i prövande tider, så att vi orkar hålla i och hålla ut!
[…]

H.M. KONUNGENS STIPENDIETÄVLING vänder sig till unga tecknare inom konst, arkitektur, mode, design, illustration, spelutveckling eller annat besläktat område. Tio tävlingsdeltagare nomineras varje år av en urvalskommitté utsedd av Konstakademien och inbjuds att ställa ut sina tävlingsbidrag i en vårutställning. Stipendietävlingen och utställningen är ett samarbete mellan Kungl. Hovstaterna och Konstakademien.

NOMINERADE 2021 är Titus Boguslaw, Cecilia Hedlund, Hanna Holmgren, Fanny HallgrenMatilda Hall, Hannah Clarkson, Viktor Mattsson, Martin Thunberg, Olivia Skjöld och Joar Torbiörnsson som alla bidrar med ett flertal verk.

Klicka på respektive nominerads verk nedan för att komma till konstnärens sida och se samtliga tävlingsbidrag!

EN JURY utser tre av de tio nominerade till ett stipendium om 100.000 kr vardera. Juryn består av H.K.H. Prins Carl Philip, Isabella Nilsson, Ständig sekreterare vid Konstakademien, Ledamöter av Konstakademien; konstnär Anette Senneby, konstnär Leif Elggren och arkitekt Petra Gipp. Årets stipendievinnare utses senare i maj.

ÅRETS STIPENDIEVINNARE: Den tänkande handens stipendium år 2021 tilldelas Titus Boguslaw, Hannah Clarkson och Hanna Holmgren. Stipendieceremonin äger rum under hösten 2021.

DEN TÄNKANDE HANDEN 2021
VISAS DIGITALT 22 APRIL TILL 22 JUNI

I den Bernadotteska familjen har det i varje generation funnits kulturellt engagemang med viljan att stödja dem som arbetar med konst. Här vill vi särskilt lyfta fram Gustaf VI Adolf som var med och grundade Nationalmusei vänner 1911 och vars mångåriga stöd till Nationalmuseums teckningstävling 'Unga tecknare' har varit en avgörande inspirationskälla för teckningstävlingen 'Den tänkande handen'. Att använda sin ställning för att uppmärksamma, hjälpa och stödja unga konstnärer var en självklarhet för gamle kungen och är det även för vår nuvarande Kung liksom för Prins Carl Philip som ingått i juryn för stipendietävlingen sedan starten 2017.